www.modernitovarna.com
REDEX

Společnost OBLED-SACSUM, která je součástí koncernu SOCOM METALLURGY, renovovala svůj vrtací a vyvrtávací stroj POREBA instalací pohonu s hřebenovým soukolím od firmy Redex Andantex

Tento subdodavatel komplexních dílů s vysokou přidanou hodnotou nyní disponuje vysoce výkonným přesným strojem s nosností až 100t, rozměry 10m x 6m a přesností nastavení polohy +/- 2/100mm.

Společnost OBLED-SACSUM, která je součástí koncernu SOCOM METALLURGY, renovovala svůj vrtací a vyvrtávací stroj POREBA instalací pohonu s hřebenovým soukolím od firmy Redex Andantex
OBLED-SACSUM má na světových trzích renomé výrobce komplexních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Pro naplnění této oborové strategie se koncern SOCOM METALLURGY rozhodnul pro renovaci svého velkokapacitního vrtacího a vyvrtávacího stroje. S malou investicí z něj učinil dynamický obráběcí stroj s největší možnou přesností na trhu. Nejdůležitějším parametrem pro velkokapacitní stroj tohoto typu je vysoká rychlost, protože na jednom výrobku může nepřetržitě pracovat až tři týdny. Tato vlastnost přímo přispívá ke zvýšení ziskovosti výrobního zařízení.

Důležitou skutečností je, že cena toho renovovaného modelu je šestkrát až sedmkrát menší ve srovnání se stejným novým strojem.

Spolešnost OBLED-SACSUM zpočátku investovala do nejnovějších číslicově řízených strojů, ale posléze své úsilí zaměřila na výhody přesnosti a produktivity.

V této oblasti to jsou jednoznačně mechanické pohony, které se velkou mírou podílejí na zdokonaleném provozu stroje. Rozhodující osou je 10 000 mm dlouhá osa X posuvu. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla použít systém hřebenového posuvu DualDRIVE od firmy Redex Andantex.

„Pro kruhové profily měly technické parametry zásadní význam“ (kruhová interpolace na dvou synchronizovaných osách). Předtím to pro nás bylo nemožné, protože obrysy se musely vyřezávat.“ vysvětluje vedoucí údržby, M. Basile. „V současnosti dosahujeme tolerancí +/- 2/100mm.“

Pro současné zajištění tuhosti, vysokého stupně přesnosti a zvýšené dynamické kapacity si OBLED SACSUM vybrala pohon DualDRIVE od firmy REDEX-ANDANTEX.

„Naše první zkušenost s REDEX ANDANTEX, která obnášela úpravu osy Z se na velkém soustruhu s posuvem 8 m, byla pozitivní. Na tomto stroji jsme použili systém hřebenového pohonu DualDRIVE s mechanickým předpětím. Technické zkušenosti REDEX ADANTEX nám spolehlivě umožnily nalézt nejlepší řešení“ dodává M.Basile.

Díky následujícím dvěma zásadním charakteristikám je systém DualDRIVE dokonale vhodný pro zvýšení přesnosti:
- Velmi vysoká tuhost a pevnost, která převyšuje běžné standardy a umožňuje kontinuální servomechanické řízení až do maximální nosností 100t;
- Nulová vůle dosažená použitím dvou pastorků, jednoho pro pohon osy a druhého pro vytváření předpětí.

V takovémto systému jsou vzájemně elektricky propojené dva paralelně namontované redukční planetové převody se servomechanismem. Sytém elektrického předpětí používá servomotor pro pohon každého redukčního převodu tak, aby se současně vyvíjel třecí moment na dva pastorky (pro eliminování vůle) a výsledný moment pro pohon celého systému.

Vysoká pevnost systému DualDRIVE je dána jeho konstrukcí: ložiska výstupního hřídele, která jsou zesílená dvěmi dostatečně předimenzovanými konickými válečkovými ložisky s předpětím a pastorek výstupního hřídele, který je vysoustružen přímo na výstupní hřídeli. Samotné ložisko je navržené tak, aby mohlo nést pastorek co nejblíže u místa působení síly. Díky těmto prvkům má systém DualDRIVE výjimečnou pevnost všech os a ve srovnání se současnými systémy umožňuje dvojnásobné zatížení a rychlosti. Konstrukce DualDRIVE nabízí zejména značné snížení radiální odchylky, která způsobuje 60% celkové deformace.

U řešení OBLED-SACSUM se poloha ovládá pomocí uzavřené smyčky lineárního dekodéru umístěného na ose X.

DALŠÍ INFORMACE

Společnost OBLED-SACSUM , která má asi 100 zaměstnanců a obrat 14 milionů euro, vyrábí všechny typy zařízení pro těžký průmysl (až do 100 tun) – počínaje konstrukcí, až po testování ve svých závodech. Společnost rovněž zajišťuje subdodávky k aplikacím pro ohýbání, tepelnou úpravu, pískování a lakování, a specializuje se na výrobu kompletních velkorozměrových celků pro ocelárny, plovoucí vrtné plošiny, výrobce speciálních strojů a zařízení, jaderné elektrárny, umělecká díla a stavby tunelů.

SOCOM METALLURGY (www.socom-metallurgy.fr) je specializovaný koncern, který má šest společností ve Francii a jednu v Belgii (400 zaměstnanců a obrat 55 milionů euro). Obchodní aktivity společnosti OBLED SACSUM řídí generální ředitel, pan M. Begin, společně s vedoucími pracovníky, p. Vercruyssem (prezident společnosti) a p. Agoguem (generální ředitel koncernu).

I přes současné obecně nepříznivou ekonomickou situaci by chtěl koncern investovat do zavedených technologií a pokračovat v jejich výrobě, aby udržel krok s novými výrobními postupy, které se objevují na trhu.

Obrázek: Pohonné systémy REDEX ANDANTEX s elektrickým předpětím

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP