www.modernitovarna.com
Seco Tools

Recyklace – klíč k ambicióznímu plánu cirkulární ekonomiky Seco Tools

Společnost Seco Tools má jedinečnou příležitost ustavení cirkulární ekonomiky. Ta si klade za cíl provozovat hospodářskou činnost bez závislosti na neobnovitelných zdrojích a objevovat způsoby, jak minimalizovat produkci odpadů.

Recyklace – klíč k ambicióznímu plánu cirkulární ekonomiky Seco Tools

Recycled Carbide Seco Tools.jpg

Recyklace hraje v cirkulární ekonomice zásadní roli. Je sice „pouze“ jedním z mnoha faktorů, nutí nás však zamýšlet se nad tím, jakým způsobem využíváme vzácné a omezené přírodní zdroje, i nad otázkami, jak je využít co nejúčinněji.

Recyklace tedy bude hrát klíčovou roli při dosahování ambiciózního cíle společnosti Seco Tools, která hodlá do roku 2030 fungovat z 90 % na principech cirkulární ekonomiky – a tedy podniknout řadu rozsáhlých změn ve svých procesech i obchodních modelech. „Je to náročný cíl, ale pro naši společnost i podnikání jej považujeme za velmi důležitý,“ uvádí Ted Forslund, koordinátor pro udržitelnost a auditing společnosti Seco Tools. „Výhodou Seco Tools je to, že kvalita našich recyklačních procesů je už nyní velmi vysoká, a můžeme se tedy více zaměřit na budování spolupráce s našimi klienty. Těm ukazujeme, jak výhodné je pro ně odprodávat nám zpět použité nástroje a vytvořit tak uzavřený systém – bez jakéhokoli plýtvání.“

Celosvětově je dosud recyklováno pouze 8,6 % použitých zdrojů. To znamená, že je více než 90 % surovin použito pouze jednou a následuje už jen likvidace. Společnost Seco Tools je vzhledem k povaze svého podnikání v pozici, kdy může tento model výrazně změnit zpětným odkupem nástrojů na konci životnosti a jejich recyklováním či přeměnou na nové produkty. „Pokud se zaměříme na způsob spolupráce, kdy budeme odkupovat staré nástroje zpět, a pomůžeme zákazníkům pochopit všechny výhody, dokážeme snížit dopad na životní prostředí – nebude nutné používat nové suroviny a kovy. Je to strategie přínosná ve všech ohledech,“ říká Ted Forslund.

Povědomí o ochraně životního prostředí se neustále zvyšuje a dodavatelé i zákazníci mají zájem o iniciativy, které se na ni zaměřují. „U zákazníků to zatím sklidilo velmi pozitivní ohlas. Už vědí, že nástroje, které vyrábíme z recyklovaných materiálů, si udržují stejně vysoký standard a oproti těm původním nijak neztrácejí na kvalitě. V současné době už je připraven i základní proces pro zpětný odkup vyřazených nástrojů – a to je další pozitivum. Zásadní je, abychom tyto příležitosti zakomponovali do našich běžných obchodních vztahů,“ vysvětluje Ted Forslund.


Recyklace – klíč k ambicióznímu plánu cirkulární ekonomiky Seco Tools

Recycling Seco Tools.jpg

Recyklace je v cirkulární ekonomice velmi důležitá, ve skutečnosti ale představuje zcela poslední krok – předchází mu snahy o snižování spotřeby, možnosti oprav a opětovného používání produktů. „Recyklace je velmi významná, ovšem v cirkulární ekonomice hrají roli i další aspekty a je nutné věnovat pozornost každému z nich. Například životní cyklus našich výrobků – jak je konstruovat, aby sloužily déle, a ještě mohly být po dovršení konce životnosti dobře recyklovány? Jak je vyrábět za pomoci obnovitelných zdrojů a k tomu ještě udržitelně v rámci dodavatelských řetězců? Podstatou cirkulární ekonomiky je zkrátka zachování hodnoty, kterou jsme již jednou vytvořili,“ říká Ted Forslund.

Recyklace pomáhá minimalizovat produkci odpadu – není ale ani zdaleka jedinou cestou. Existuje široká škála oblastí, na které se můžeme s cílem zastavit „únik“ cenných zdrojů zaměřit – logistika a dodavatelské řetězce, třídění, skladování, řízení rizik, výroba energie, a dokonce i molekulární biologie a polymerní chemie. Hospodárnější a kvalitnější systémy sběru a zpracování a efektivní třídění výrobků s ukončenou životností umožní společnosti Seco Tools cirkulární ekonomiku významně podporovat.

Jedním z hlavních úskalí je při řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí a změnou klimatu už samotný rozsah daného úkolu. Ted Forslund však věří, že cíl společnosti Seco Tools – dosáhnout do roku 2030 cirkulární ekonomiky z 90 % – je dosažitelný. „Abychom se s touto globální výzvou dokázali vypořádat, musíme daleko intenzivněji spolupracovat s našimi dodavateli i zákazníky. Docílíme vyšší efektivity při nižším množství vyprodukovaného odpadu – a to způsobem, který je pro naši planetu bezpečný. Je to prostě situace, v níž jsou všechny strany vítězem,“ zakončuje Ted.

Další informace o cirkulární ekonomice vám poskytne místní zástupce společnosti Seco Tools, případně je naleznete na našich stránkách k udržitelnému podnikání na adrese www.secotools.com.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP