www.modernitovarna.com
ABB News

ABB BUDE DÁLE SNIŽOVAT UHLÍKOVOU STOPU SVÝCH VÝROBKŮ DÍKY PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ BOLIDEN

ABB bude ve svých elektromotorech a elektromagnetických míchacích zařízeních používat certifikovanou recyklovanou měď společnosti Boliden. Tento krok podporuje cíl společnosti ABB, aby do roku 2030 alespoň 80 procent výrobků a řešení ABB splňovalo zásady oběhového hospodářství.

ABB BUDE DÁLE SNIŽOVAT UHLÍKOVOU STOPU SVÝCH VÝROBKŮ DÍKY PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ BOLIDEN

Společnost ABB se dohodla se švédskou těžební a hutní společností Boliden na strategické spolupráci při využívání mědi s nízkou uhlíkovou stopou ve svých elektromagnetických míchacích zařízeních (EMS) a vysoce účinných elektromotorech. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zároveň podpořit přechod k oběhovému (cirkulárnímu) hospodářství.

Partnerství se společností Boliden tvoří nedílnou součást strategické ambice společnosti ABB snížit dopad surovin používaných v jejích výrobcích na životní prostředí jejich nahrazením alternativami s nižší uhlíkovou stopou. Kromě používání recyklované mědi se společnost ABB zavázala zvýšit používání recyklované elektrooceli (e-oceli) a recyklovaného hliníku. Toto partnerství je také dalším krokem, které ABB podniká ve snaze dosáhnout plné cirkularity – ze stejného důvodu již dříve navrhla své motory tak, aby byly až z 98 procent recyklovatelné, přičemž zbývající dvě procenta materiálů je možné spálit a vzniklé teplo dále využívat. Recyklace mědi, hliníku a oceli nabízí úsporu energie v rozmezí 75 až 95 procent ve srovnání s původní výrobou.


ABB BUDE DÁLE SNIŽOVAT UHLÍKOVOU STOPU SVÝCH VÝROBKŮ DÍKY PARTNERSTVÍ SE SPOLEČNOSTÍ BOLIDEN

Spolupráce zahrnuje první objednávku společnosti ABB na certifikovanou recyklovanou měď Boliden prostřednictvím finské společnosti LUVATA, která se specializuje na výrobu kovů. Duté vodiče vyrobené z tohoto materiálu se budou používat v elektromagnetických míchacích zařízeních ABB využívaných na výrobu oceli i hliníku.

Kromě toho bude ABB od roku 2023 nakupovat nízkouhlíkovou a recyklovanou měď společnosti Boliden k pokrytí poptávky po motorech SynRM s prémiovou účinností IE5 a po elektrických motorech vyráběných v Evropě. Obě společnosti rovněž podepsaly memorandum o porozumění, podle něhož bude ABB podporovat společnost Boliden při identifikaci neefektivních nízkonapěťových motorů v jejích provozních jednotkách. Tyto motory pak bude možné nahradit vysoce účinnými motory ABB, přičemž staré motory budou v rámci upcyklace recyklovány a poskytnou surovinu pro výrobu recyklované mědi Boliden.

www.new.abb.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP