www.modernitovarna.com
Pilz News

Jednoduchý a spolehlivý automatický výpočet bezpečnostní vzdálenosti pro bezpečnostní optické závory PSENopt Pilz

Nový softwarový nástroj společnosti Pilz „Safety Distance Calculator“ pracující s prohlížečem umožňuje zjednodušený a rychlý výpočet bezpečnostních vzdáleností pro běžně dostupné bezpečnostní optické závory.

Jednoduchý a spolehlivý automatický výpočet bezpečnostní vzdálenosti pro bezpečnostní optické závory PSENopt Pilz

Bezplatný digitální nástroj určí na základě zadaných hodnot potřebnou bezpečnostní vzdálenost a navrhne vhodný typ optické závory. Uživatelé mohou volit z celé řady variant řady bezpečnostních optických závor PSENopt, příp. PSENopt II. Vyhledávání vhodných optických závor je nyní díky nástroji výrazně kratší a šetří tak uživatelům čas. Výpočet vzdálenosti prováděný nástrojem Calculator přináší četné výhody uživatelům v průmyslových oborech jako je například výroba speciálních strojů, kde bývá zpravidla nutné bezpečnostní vzdálenosti propočítat vždy individuálně.

Uživatelé si mohou nástroj vyvolat z internetových stránek společnosti Pilz. Intuitivně ovladatelný nástroj Safety Distance Calculator nabízí doplňkové informace k jednotlivým krokům výpočtu, například při výpočtu minimální vzdálenosti.

Od zjištěné úrovně bezpečnosti k vhodnému produktu
Nástroj Safety Distance Calculators od společnosti Pilz umožní výpočet svislých ochranných polí (ortogonální přiblížení) pro ochranu prstů, rukou a těla. Výchozím bodem je potřebná úroveň bezpečnosti. Na tomto základě pak uživatel získá návrh vhodného produktu pro konkrétní aplikaci, vždy v souladu s ISO 13849 nebo IEC 62061. Užitečnou pomůckou při vyhledávání jsou integrované informační body s podrobnějšími vysvětlivkami a grafické zobrazení, které slouží pro lepší přehled při výpočtu a jeho jednoduchou prokazatelnost. Výhodou pro uživatele je flexibilita nutná z důvodu různorodosti zařízení. Nástroj pro výpočet je k dispozici v německé a anglické jazykové verzi.

Portfólio optických závor pro jakékoli požadavky
Optické závory dodává Pilz v nejrůznějších variantách: Pro náročné prostředí vyznačující se především vibracemi nebo kolizemi, jako je tomu např. u balicích strojů, jsou výhodné optické závory PSENopt II v provedení odolném vůči nárazům a s možností mechanického zatížení až do 50 G. Optické závory PSENopt II typ 3 dodává Pilz jako jediný výrobce za výhodnou cenu navíc s bezpečnostním řešením upraveným speciálně pro aplikace až do PL d podle IEC 61496. Kromě toho nabízí i optické závory PSENopt II typ 4 pro aplikace až do PL e podle IEC 61496, které splňují i ty nejvyšší požadavky na ochranu prstů, rukou a těla a dodávají se v délkách od 150 mm do 1800 mm. U strojů s kritickým nedostatkem místa mohou uživatelé pro ochranu u pravidelně se opakujících zásahů využít optické závory PSENopt slim.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP