www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Dvoudílná přepěťová ochrana M-LB-4000

Modularita, funkce odpojení smyčky a sledování poruch signálového vedení až do SIL 3 v souladu s IEC/EN 61508 – tyto funkce kombinuje nová přepěťová ochrana M-LB-4000 od společnosti Pepperl+Fuchs.


Dvoudílná přepěťová ochrana M-LB-4000
Dvě součásti modulu poruchových stavů (vnější) sledují stav ochranných modulů. Zde jsou dva bloky svodičů přepětí pro jiskrově bezpečné obvody a pro signály bezpečné oblasti.

Zařízení omezují indukované přechodové jevy na signálových vedeních, ať je jejich příčina jakákoliv, např. úder blesku nebo spínání zátěže. Dvoukanálové moduly svodičů přepětí podporují vyšší dostupnost zařízení: vzhledem k tomu, že nastavení ochranné funkce je plně uloženo v zásuvném modulu ochrany, není nutné ji během výměny přepojovat.

M-LB-4000 se skládá z dvoukanálové přepěťové ochrany a dvoudílného systému sledování poruchových stavů.

Ochranný modul obsahuje všechny ochranné prvky. Může být vyměněn bez nástrojů, zatímco základní modul zůstává v provozu. Zařízení má na předním panelu indikátor svého stavu. Při vytažení ochranného modulu zůstává příslušný signálový obvod propojen přes základní modul namontovaný na liště DIN. Odpojení ochranného modulu tak nevede k přerušení signálu, což znamená, že ochranný modul může být vyměněn bez narušení provozu zařízení.

M-LB-4000 umožňuje snadné uvedení do provozu a servis pomocí funkce odpojení smyčky a výměny ochranného modulu během nepřetržitého provozu.


Dvoudílná přepěťová ochrana M-LB-4000
Dvoudílný modul sledování poruchových stavů (vnější) a uprostřed základna se svodiči přepětí, pro jiskrově bezpečné obvody a signály bezpečné oblasti.

Pokud je ochranný modul otočen o 180 stupňů a zasunut, signálový obvod je pomocí integrované funkce izolace přerušen. To zjednodušuje servisní práce a kontrolu signálových smyček a umožňuje provádět během uvedení do provozu nebo opakovaně za provozu testy izolačního stavu.

Dvě součásti modulu pro sledování poruchových stavů monitorují stav vícenásobných svodičů přepětí. Sada se skládá ze dvou částí: optického vysílače/přijímače a optické vychylovací jednotky. Pokud dojde k poruše v jednom ze svodičů přepětí, které mají být monitorovány, optický signál je přerušen a porucha je identifikována. Modul monitorování poruchového stavu má LED-indikátor, který umožňuje vizuální kontrolu svodičů přepětí, aby splňovala normativní požadavky pro pravidelné testování. Kromě toho je k dispozici stavový výstup, aby bylo možné identifikovat blok, v němž došlo k poruše. Jeden modul monitorování poruchových stavů může monitorovat až 50 ochranných modulů.

Malá šířka modulů, pouhých 6 mm, šetří místo v rozváděči. Během dodatečné montáže při přestavbě zařízení lze stávající společné odpojovací svorkovnice vyměnit bez ohledu na prostorové požadavky.

www.pepperl-fuchs.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP