www.modernitovarna.com
Pilz News

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní s připojením FSoE (= FailSafe over EtherCAT) – kombinace bezpečného přenosu dat a flexibilní architektury

Pro efektivní výrobu doporučujeme koncepce bezpečnosti integrovat do koncepce strojních zařízení tak, aby došlo k jejich vzájemnému souladu.

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní s připojením FSoE (= FailSafe over EtherCAT) – kombinace bezpečného přenosu dat a flexibilní architektury
Bezpečný a konfigurovatelný malý řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz nyní nabízí otevřený komunikační system EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE. To umožňuje přenos informací potřebných pro řízení, ale i bezpečnost tak, aby se efektivnost výroby mohla zvýšit.

Proto konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Pilz podporuje otevřený komunikační systém EtherCAT kombinovaný s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT). PNOZmulti 2 umožní přenos informací relevantních pro ovládání, ale i bezpečnost a tím pozitivně ovlivní efektivnost výroby. PNOZmulti 2 nabízí rovněž flexibilní a ekonomicky výhodné možnosti rozšíření při napojování struktur zařízení souvisejících s bezpečností.

Safety-over-EtherCAT pro komunikaci EtherCAT: Bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 lze od verze 11.3 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator konfigurovat jako FSoe-Master, FSoE-Slave, ale i jako EtherCAT-Slave. EtherCAT FSoE komunikační modul ve spojení se základním modulem PNOZ m B1 nabízí možnost až čtyř spojení Master-Master a až 60 spojení Master-Slave. Na externí úrovni tedy lze jednoduše vytvořit flexibilní struktury s „řešením s jedním kabelem“ a podle potřeby je pak rozšiřovat. Certifikovaný bezpečnostní systém dokáže kromě vysoké bezpečnosti zajistit i efektivnost strojů a zařízení.

Dokonalé připojení radaru a pohonu
S PNOZmulti 2 jako FSoE-Master je propojení s bezpečným radarovým senzorem PSENradar Pilz s bezpečnou technikou pohonů PMC (Pilz Motion Control) – v obou případech s funkcemi FSoE – hračkou. Pro flexibilní zapojení ovladačů a senzorů s FSoE do sítě je i zde použito „řešení s jedním kabelem“. PNOZmulti 2 zajistí jako FSoE-Master monitorování všech bezpečnostních funkcí – od nouzového zastavení přes ochranné brány až po světelné závory – jedné aplikace v jednom modulu a naváže spojení s bezpečnými podružnými slave prvky v síti. To minimalizuje nároky na propojení a tím samozřejmě i náklady. Navíc rozsáhlé diagnostické možnosti zkracují doby prostojů a podporují tím efektivnost výroby.

Pro bezpečný přenos dat pro EtherCAT byl definován protokol Safety-over-EtherCAT (FSoE). FSoE dovoluje přenos bezpečných i nezabezpečených informací v komunikačním systém EtherCAT. Přitom FSoE vyhovuje podle IEC 61508 bezpečnostním požadavkům aplikací až do SIL 3

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP