www.modernitovarna.com
NSK

Společnost NSK vyvíjí pojezdovou jednotku Active Caster pro servisní roboty

Společnost NSK vyvinula aktivní cestovní jednotku NSK Active Caster pro zvýšení mobility kolaborativních robotů, díky čemuž je vhodná pro země se stárnoucí populací nebo nedostatkem pracovních sil a může být použita s různými roboty.


Společnost NSK vyvíjí pojezdovou jednotku Active Caster pro servisní roboty
Pojezdová jednotka NSK Active Caster se může pohybovat ve všech směrech, přenášet těžká břemena a překonávat nakloněné plochy

Pojezdová kolová jednotka NSK Active Caster je vhodná pro použití v těsné blízkosti osob. Inteligentní, tiché a kompaktní pojezdové jednotky Active Caster namontované jako součást servisních robotů v současné době procházejí provozními testy a brzy by mohly být používány na pracovištích po celém světě. Servisní roboti, které interagují s lidmi, jsou velmi novou skupinou robotů a mají četné výhody pro mnoho průmyslových odvětví, včetně logistiky nebo zdravotnictví.

Nemocnice a zdravotnická zařízení například vyžadují, aby pracovníci včas splnili mnoho fyzicky náročných úkolů, které napomáhají uzdravení pacientů. Pojezdová jednotka Active Caster by zde mohla fungovat jako součást servisních robotů pro automatizovaný pohyb lékařských vozíků, přepravu zdravotnických potřeb, přesun transportních lehátek a snížení celkové pracovní zátěže personálu v tomto rušném prostředí.

To může být životně důležité v mnoha ekonomicky vyspělých zemích po celém světě, které trpí stárnutím populace a nedostatkem pracovních sil. V takových místech mohou být kolaborativní a servisní roboti využívající pojezdovou jednotku Active Caster brzy nutností k automatizaci opakujících se manuálních úkolů, což lidem umožní soustředit se na práci s vyšší hodnotou.


Společnost NSK vyvíjí pojezdovou jednotku Active Caster pro servisní roboty
NSK Active Caster je všesměrová motorizovaná pojezdová jednotka pro kolaborativní a servisní roboty

Možnosti uplatnění existují i v širší společnosti, například při pomoci lidem s omezenou pohyblivostí. Zde se jednotka Active Caster může stát součástí „robotizovaného kufru“, který lidem usnadní cestování, nebo pohyblivého vozíku, který funguje jako chodítko a pomáhá při přenášení věcí po domě. Programovatelné chodítko se může samo odsunout a zase se vrátit, když to bude vhodné, což uživateli poskytne více pohodlí při sezení, aniž by se musel starat o to, aby měl chodítko na dosah.

V současné době prochází jednotky NSK Active Caster opakovanými provozními testy v laboratoři v prostředí s různými povrchy, jako jsou nerovné nebo svažité podlahy, koberce nebo povrchy s nerovnostmi. Tým chce zajistit, aby produkt usnadnil pohyb ve všech směrech, unesl velké zatížení a zvládl i svažitý terén v nejnáročnějších prostředích. Jednotka Active Caster je vybavena dvěma motory na každém kole a směr pohybu reguluje prostřednictvím rozdílu otáček. Vývojoví inženýři společnosti NSK budou pokračovat ve vývoji pojezdové jednotky s využitím silných stránek společnosti NSK v technice ložisek a mazání.


Společnost NSK vyvíjí pojezdovou jednotku Active Caster pro servisní roboty
Pojezdová jednotka NSK Active Caster je vybavena dvěma motory na každém kole

Klíčovým zaměřením vývojového procesu je vyvažování poměru výkonu k nákladům. K naplnění těchto cílů tým využívá znalosti a zkušenosti získané v mnoha oblastech výzkumu a vývoje.

Společnost NSK vyrábí ložiska již více než 100 let. Tato tradice pomáhá společnosti udržovat úzké vazby se špičkovými obory, jako jsou právě kolaborativní a servisní roboty. V rámci projektu Active Caster, stejně jako u mnoha dalších projektů, bude společnost NSK i nadále úzce komunikovat se svými zákazníky a vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby navrhla řešení, jež přinesou nové hodnoty průmyslu i společnosti.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP