www.modernitovarna.com
OMRON News

Společnost OMRON uvádí na trh řadu pokročilých zařízení pro monitorování stavu motoru K7DD-PQ

Prevence neočekávaného selhání zařízení sledováním obtížně měřitelných režimů poruch, včetně častých změn otáček a motorů s rychle se měnícím zatížením.

Společnost OMRON uvádí na trh řadu pokročilých zařízení pro monitorování stavu motoru K7DD-PQ

Společnost OMRON nedávno uvedla na trh řadu K7DD-PQ, pokročilé zařízení pro monitorování stavu motoru, které je určeno k automatizaci detekce abnormalit ve výrobních závodech. K7DD dokonale zapadá do pohledu společnosti OMRON na inteligentní údržbu: shromažďováním, monitorováním a analýzou živých dat poskytuje společnost OMRON řešení, která uživatelům umožní používat tato data při rozhodování.

Analýzou více než 400 typů hodnot funkcí*1 odvozených z měření proudu a napětí dokáže řada K7DD-PQ detekovat specifické režimy selhání, jako jsou opotřebované lopatky, zapletení třísek nebo snižující se kvalita ložisek v motorech vřeten obráběcích strojů. Díky této automatizaci odpadá závislost na zkušenostech a smyslech kvalifikovaných pracovníků, snižují se nároky na kontrolu a zabraňuje se neočekávanému selhání zařízení.

Modely řady K7DD-PQ zajišťují přesné a komplexní zpracování dat. Jsou vybaveny vysokorychlostní technologií odběru vzorků 2,5 μs, která zachycuje i ty nejprchavější anomálie, a 6kanálovou simultánní/nepřetržitou provozní schopností, která zpracovává data bez opomenutí nebo odchylky. Dokáže efektivně monitorovat servomotory a indukční motory, detekovat anomálie způsobené mezerami mezi rotorem a statorem nebo změnami točivého momentu. Zařízení nabízí samostatné monitorování stavu v rámci výrobního závodu, čímž eliminuje potřebu složitých instalací nebo cloudových systémů. Díky snadné instalaci do ovládacího panelu budou místní monitorování a okamžitá detekce anomálií naprosto bezproblémové.

Zásluhou rychlosti 50 ms dokážou modely řady K7DD-PQ držet krok s proměnnými otáčkami zařízení, což výrazně snižuje pracovní zatížení při kontrole. Automatickým výběrem efektivních hodnot funkcí a nastavováním prahových hodnot zjednodušují analýzu dat, následně tak lze identifikovat různé režimy selhání a jejich hlavní příčiny. To zajišťuje spolehlivé výsledky a zvyšuje celkovou účinnost zařízení.Řešením nedostatku pracovních sil a potřeby efektivních postupů údržby přispívá řada K7DD-PQ společnosti OMRON k automatizaci a optimalizaci úkolů údržby, čímž v konečném důsledku předchází neočekávaným selháním zařízení a zvyšuje produktivitu výrobních procesů.

www.industrial.omron.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP