www.modernitovarna.com
EPLAN

Rychlejší přístup k datům přístrojů

EPLAN eStock umožňuje společnostem přístup k centralizované správě zařízení v cloudu EPLAN, zjednodušuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat.

Rychlejší přístup k datům přístrojů
EStock Artikelauswahl.jpg: Při vyhledávání přístrojů v EPLAN eStock systém zobrazí výsledky vyhledávání i z EPLAN Data Portal.

Ve verzi EPLAN Platforma2024 je práce s EPLAN eStock ještě jednodušší, protože uživatelé mohou automaticky a rychle přistupovat k více než 1,5 milionu přístrojů v EPLAN Data Portal. Další výhodou je, že všechna data – z interního firemního systému pro správu zařízení nebo z databáze EPLAN Data Portal – mohou být společně editována a v souladu s pravidly správy uživatelských práv také ukládána.

EPLAN eStock – cloudový systém správy přístrojů na platformě EPLAN – umožňuje uživatelům spravovat a udržovat data přístrojů přímo v prohlížeči, včetně jmenovitých napětí a proudů, datových listů a označení komponent. K takto uloženým datům měli uživatelé přístup již ve verzi EPLAN Platforma 2023. To vše usnadňuje spolupráci, zkracuje dobu koordinace práce a odstraňuje nekontinuitu dat. Data jsou tedy více konzistentní a kvalitnější – zvláště proto, že není třeba několika datových vstupů. To se odráží i ve vyšší kvalitě projektu, přičemž se berou v úvahu všechny požadované normy.

Nové: integrace s EPLAN Data Portal

Nyní bylo přidáno několik zásadních inovací: zařízení lze snadno importovat z databáze EPLAN Data Portal do firemní databáze EPLAN eStock. Při prvních stiscích kláves pro uložení dat uživatelé vidí všechna zařízení ve své vlastní databázi i všechna zařízení relevantní pro vyhledávání v EPLAN Data Portal. Uživatelé pak mohou otevřít požadované zařízení ve stejném okně, a v případě, že ještě nebylo importováno, importovat je jedním nebo dvěma kliknutími do své firemní databáze. Když jsou položky přeneseny z EPLAN Data Portal do EPLAN eStock, software nejprve vytvoří návrh. To znamená, že dříve schválená data zařízení nejsou automaticky “přepsána„, ale uložení nových dat musí být aktivně potvrzeno, tj. akceptováno uživatelem. Uživatelé tak mohou přidávat data nebo provádět změny návrhu před jeho schválením a použitím zařízení v projektu.


Rychlejší přístup k datům přístrojů
eStock Data Portal Artikelauswahl.jpg: Je-li zařízení nalezeno v databázi EPLAN Data Portal, lze ho importovat do eStock pouze jedním nebo dvěma kliknutími.

EPLAN Platforma 2024 – rychlejší přístup k datům
Další praktickou výhodou je, že uživatelé mají díky nové přímé integraci do EPLAN Data Portal přístup k více než 1,5 milionům datových souborů zařízení přímo z EPLAN eStock. Výrobci komponent, kteří se podílejí na EPLAN Data Portal, do něj průběžně nahrávají nová nebo aktualizovaná data a množina dat zařízení neustále roste. Vývojáři EPLAN také věnovali pozornost efektivitě při používání dat z cloudu a systém do lokálního počítače stahuje pouze změny dat od posledního přístupu k eStock, což výrazně urychluje přístup k datům. Dalším přínosem pro uživatele je také zvýšení výkonu – ve verzi EPLAN Platforma 2024 lze rychle a snadno přepínat mezi zdrojem místní databáze a katalogem eStock založeným na Cloudu EPLAN. To uživatelům šetří čas a usnadňuje použití dat.

Lepší spolupráce mezi odděleními
EPLAN eStock, centralizovaný systém správy dat zařízení v cloudu, zjednodušuje spolupráci mezi odděleními. Za dostupnost dat je vždy zodpovědná společnost nebo uživatel, kteří sami určují kvalitu a úroveň přístupu. Standardy lze snadno a komplexně implementovat prostřednictvím řízení přidělovaných práv. Přístup k centralizované správě zařízení v cloudu je k dispozici uživatelům EPLAN s předplacenou licencí pro verzi EPLAN Platforma 2023 a 2024 bez dalších nákladů.
 
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP