www.modernitovarna.com
Prakab News

PRAKAB předvede řešení požární ochrany na FeuerTrutz 2024

PRAKAB představí inovativní řešení požární prevence a ochrany na mezinárodním veletrhu a kongresu Feuer Trutz v německém Norimberku od 26. do 27. června 2024.

PRAKAB předvede řešení požární ochrany na FeuerTrutz 2024

Na konferenci a veletrhu se setkají odborníci z celé Evropy, celkem se zúčastní vystavovatelé z 22 různých zemí, což je nejvíce v historii této akce. Veletrh a kongres nabídne také široký výběr prezentací a workshopů. Celkově půjde o nejdůležitější mezinárodní setkání odborníků ze segmentu požární ochrany v tomto roce.

„Jsme velice rádi, že se této akce letos zúčastníme. S rozvojem elektrifikace a digitalizace vzrůstají také nároky na požární ochranu, potřeba prevence požárů a jejich bezpečné likvidace. Častým důvodem vzniku požáru bývá právě použití nekvalitní kabeláže nebo chybná či jinak závadná elektroinstalace,“ říká Ing. Štěpán Laštůvka , Head of FRNC Business Unit ve společnosti PRAKAB, která se specializuje právě na výrobu ohniodolných a oheň retardujících kabelů.

Podle studie Europacable z loňského roku se za posledních čtyřicet let spotřeba elektrické energie více než zdvojnásobila. Ne vždy se tomu ale přizpůsobilo zajištění požární bezpečnosti. Studie porovnávala chování speciálních a obyčejných kabelů a z výsledků je jasné, že požár běžné základní kabeláže v zařízené místnosti může vést k rychlému šíření požáru a zhoršené možnosti úniku během 5 – 7 minut a k celkovému vznícení během 7 – 8 minut.

Výsledky studie zdůrazňují důležitost použití kabelů s ohniodolnými vlastnostmi, které se nemohou samy stát zdrojem požáru. Je také důležité, aby kabely v elektroinstalaci byly správně instalovány a udržovány a aby se ve všech budovách dodržovaly evropské a národní standardy zajišťující požární bezpečnost.


PRAKAB předvede řešení požární ochrany na FeuerTrutz 2024

PRAKAB je špičkou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů, které pomáhají zachraňovat lidské životy. Ty totiž fungují i v případě požáru a garantují tak, že například nedojde k přerušení evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení, otevírání dveří nebo zajištění odvětrávání. Všechny kabely PRAKAB, označené jako FRNC, požár prakticky nerozšiřují. „Již od roku 2008 vyvíjíme a vyrábíme kabely pro bezpečnostní instalace a požární bezpečnost, které při hoření produkují velmi malé množství kouře, u nichž téměř nedochází k odkapávání hořících částic. Věříme, že je to cesta správným směrem a budoucnost v oblastni stavebnictní a infrastruktury.

"Takové produkty instalované ve stavbách totiž zlepšují nejen viditelnost v místnostech v případě požáru, zvyšují také celkovou šanci na záchranu prchajícím lidem a snižují nebezpečí pro zasahující bezpečnostní jednotky,“ vysvětluje Ing. Štěpán Laštůvka  a dodává: „Do oblasti bezpečnosti našich výrobků investujeme značné zdroje jak po stránce finanční, tak personální. Máme vlastní laboratoř pro požární zkoušky a vývojový personál složený s expertů na tuto problematiku, který se stará o to, aby naše výrobky byly maximálně bezpečné a odpovídaly všem českým i mezinárodním standardům.“

www.prakab.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP