ARNOLD UMFORMTECHNIK

Šrouby Flowform

Společnost Arnold Umformtechnik, výrobce inteligentní spojovacích řešení a vývojový partner pro automobilový a elektrotechnický průmysl, vyvinul šrouby Flowform® na základě rostoucích požadavků z oblasti spojování plechů. Tyto šrouby kuželového hrotu jsou vyráběny technologií protahování. Jedná se o cenově výhodnější spojování plechových tabulí s celou řadou výhod: snažší uvolnění, přístup, nastavení, snažší smontovatelnost, eliminace zmetkovitosti.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

IEC 61850: soubor norem pro komunikaci v energetice s velkým potenciálem výhod

Soubor norem IEC 61850 (český ekvivalent je ČSN EN 61850) definuje pravidla pro komunikaci mezi zařízeními v rozvodnách a stanovuje požadavky, které jsou na rozvodny a jejich zařízení z hlediska komunikace kladeny. Neobsahuje jen definice komunikačních protokolů, ale také standardy pro řídicí funkce a inženýrink rozvoden.

HMS Industrial Networks AB

Komunikační brány pro Profinet s vestavěnými dvouportovými přepínači

Společnost HMS rozšířila svou nabídku o tři nové verze komunikačních bran, které umožňují snadno integrovat existující sítě provozních sběrnic s novými komunikačními systémy se sběrnicovou topologií, založenými na standardu Profinet.

Faiveley

Faiveley Transport renovuje rumunské vlaky společnosti CFR Görlitz

Görlitz, nyní součástí skupiny Bombardier, byl v roce 1950 průkopníkem ve stavbě patrových „double-deck“ vlaků. Mnoho z těchto vlaků je stále ještě ve východní Evropě provozováno. Totéž platí i pro Rumunsko, kde státní provozovatel CRF se rozhod k ambicióznímu programu renovace. V tomto projektu francouzská společnost Faiveley Transport instalovala systémy HVAC a CCTV pro zvýšení komfortu a pohodlí cestování a nahradila stávající brzdící soustavu za jinou a díky toho se docílilo zvýšení operační rychlosti z 15 % na 20 %. Referencí tohoto projektu, čítající 140 vozidel, prokazuje společnost Faiveley Transport schopnost se takto rozsáhlé renovace zhostit. Jedná se o celou řadu strojírenských úkonů a následných příležitostí pro další účastníky projektu tohoto typu.

British Steel

Tlumiče SilentTrackTM redukují hluk na 16-ti km nové tratě na předměstí Sydney

Na 50 000 kusů tlumičů SilentTrack bylo použito v sydneyském předměstí Epping na trati Chatswood Rail Line. SilentTrackTM je dynamický tlumič vyvinutý společností Tata Steel, jenž významně redukuje hluk vygenerovaný železniční dopravou. Tento světově bezkonkurenční tlumič SilentTrackTM je schopen redukovat hluk v průměru na hodnoty od 4 do 6 dB, v závislosti na typu dráhy.

British Steel

Společnost Corus získala 350

ti milionový železniční kontrakt a oznamuje zásadní investice do své ocelárny.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

Bezdrátový adaptér POINT I/O ILX34-AENWG

ProSoft Technology vyvíjí nové bezdrátové moduly POINT I/O pro použití v aplikacích distribuované automatizace.

Westermo Teleindustri AB

Automatizace ropných polí s průmyslovým 3G routerem MRD-310

Společnost Lufkin Automation se rozhodla vybavit svůj SAM Well Manager 3G routerem MRD-310 od společnosti Westermo. SAM Well Manager je systém určený pro nejpokročilejší technologie čerpání ropy pro vysoce přesné monitorování a kontrolu nad provozem čerpacích stanic. Použitý v sériích pilotních projektů, hlavně na evropských a asijských trzích poskytl MRD - 310 velmi vysoké hodnoty propojitelnosti, a podporuje mnoho mobilních standardů zahrnující GSM, GPRS, 3G UMTS, HSDPA a HSUPA. Vhodný pro drsné podmínky pracovního prostředí je router MRD - 310 připraven demonstrovat významné úspory nákladů v celé šíři těchto aplikací.

British Steel

Zvýšení kvality opravy defektů kolejnic svařováním od firmy Tata Steel snižuje náklady na provoz

Společnost Tata Steel Rail vyvinula novou techniku pro cenově efektivní opravu jednotlivých defektů funkčních povrchů kolejnic. Klíčovým faktorem této nové techniky spočívá v nahrazení negativních aspektů konvenčního ručního obloukového svařování v podobě nestálosti kvality podél celé délky svaru. Vyvinutý poloautomatický proces je založen na otevřeném svařování elektrickým obloukem s drátem v ochranné atmosféře s nízkou předehřívací teplotou s aktivně řízenou metalurgickou změnou uvnitř tepelně ovlivněného pásma. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že oprava nebo výměna části koleje se pohybuje v částkách několik tisíc euro a množství defektů roste úměrně se vzrůstajícím objemem železniční dopravy, je význam aplikovatelnosti této nové metody více než zřejmý.

PROSOFT TECHNOLOGY EMEA

3x rychlejší práce díky bezdrátovému přenosu

Průmyslová bezdrátová síť přinesla doslova revoluci pro pracovní personál ve skladovém hospodářství u výrobce elektronických přístrojů firmy Elko.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP