www.modernitovarna.com
Hexagon Manufacturing Intelligence News

SPOLEČNOST HEXAGON ZKRACUJE DOBU CYKLU MĚŘENÍ LOPATKOVÝCH KOL

Specializovaný stroj pomáhá výrobcům v leteckém průmyslu výrazně zkrátit tvorbu a provádění měřicích rutin.

SPOLEČNOST HEXAGON ZKRACUJE DOBU CYKLU MĚŘENÍ LOPATKOVÝCH KOL

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh nový systém pro kontrolu lopatkových kol Leitz Reference HP HTA , který výrobcům v leteckém průmyslu umožňuje zkrátit dobu kontroly lopatkových kol až o 50 %.

Spojením SMS Leitz Reference, bezkontaktního interferometrického laserového snímače HP-O a specializovaného softwaru pro měření lopatkových rotorů v rámci jednoho řešení, umožňuje Hexagon výrobcům výrazně zkrátit dobu potřebnou k vývoji a provádění měřicích rutin u lopatkových kol.

Ryan Toole, severoamerický produktový manažer pro automatizované měřicí systémy, říká: "Nové zařízení pro pro kontrolu lopatkových kol Leitz Reference HP HTA společnosti Hexagon překonává překážky, které tradičně činily z komplexní kontroly lopatkových kol zdlouhavý a namáhavý úkol. Nyní mohou letečtí výrobci zvýšit produktivitu tím, že vytvoří a spustí optimalizovanou měřicí rutinu lopatkového kola během několika hodin, zatímco dříve to obvykle trvalo dny nebo dokonce týdny."

Lopatková kola mají složitou geometrii, kvůli které je jejich kontrola obtížná a časově náročná. Zařízení Leitz Reference HP HTA spolupracuje s bezkontaktním interferometrickým laserovým snímačem HP-O společnosti Hexagon a softwarem pro měření lopatkových rotorů a poskytuje přesná kontrolní data s nejlepší rychlostí a flexibilitou na trhu. Software společnosti Hexagon pro měření lopatkových rotorů využívá kombinaci parametrických technik, automatického plánování trajektorie pro měření aerodynamických profilů a zamezení kolizím, čímž zkracuje dobu tvorby měřicí rutiny až o 70 % a zároveň usnadňuje samotné měření.

Mezi další výhody systému patří možnost automatického nastavení rychlosti skenování v závislosti na složitosti a důležitosti měřené oblasti.

Systém Leitz Reference HP HTA je k dispozici v Evropě a Severní Americe.

www.hexagonmi.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP