www.modernitovarna.com
NSK

Ložiskové jednotky Self-Lube® od NSK ušetří ocelárně 292 136 EUR ročně

V určitých oborech a určitých aplikacích jsou na ložiska kladeny zvláště velké požadavky. Jedním z příkladů je výroba oceli, kde agresivní provozní prostředí přináší zvýšenou pravděpodobnost poruchy ložisek, jež pro výrobu představují skutečnou hrozbu. Extrémní teploty, prašnost, velká zatížení s rázy, voda, vibrace, vysoké rychlosti a dynamické zrychlování či brzdění jsou jen některá z každodenních nebezpečí, jimž musí ložiska v ocelárnách čelit. Jak potvrzuje velká ocelárna, mnoho z těchto problémů však může pomoci překonat řada ložiskových těles a vložek NSK RHP Self-Lube®

Dotyčná ocelárna se na rotačním podavači uhlí používaném při procesu přípravy rudy potýkala s až třemi poruchami ložisek ročně. Kromě nákladů na náhradní ložiska způsobovaly poruchy také ztráty výroby, prostoje a poškození souvisejících součástí. Závod jednoznačně potřeboval tento problém vyřešit.

Společnost NSK provedla důkladnou kontrolu zařízení, která zahrnovala sledování teploty a hodnocení stavu ložiska. Průzkum odhalil, že současné ložisko nebylo vhodné pro vysoké provozní teploty, nemělo dostatek maziva a frekvence mazání nebyla dostatečná. Na základě těchto výsledků doporučili odborníci NSK použít na míru přizpůsobenou ložiskovou vložku RHP Self-Lube® HLT v litinovém přírubovém pouzdru RHP Self-Lube® FC, navíc na zakázku navrženou adaptérovou desku a speciální tepelně izolační rozpěrku.

Montážní jednotky RHP Self-Lube® se skládají ze dvou základních částí, vložky a tělesa. Každá jednotka se skládá ze zakrytovaného jednořadého kuličkového ložiska s kulovou plochou na vnějším povrchu vnějšího kroužku a prodlouženým vnitřním kroužkem, který je namontován v přírubovém tělese s tuhou konstrukcí z jednoho kusu. Důležité je, že sférické uložení kroužku umožňuje vyrovnat počáteční nesouosost při montáži.

Vložky Self-Lube®, jejichž vnitřní i vnější kroužky jsou zhotovené z kalené, vysoce kvalitní oceli, mají optimalizovanou vnitřní geometrii, dvoudílnou nýtovanou ocelovou klec s vysokou pevností, vysoce výkonné mazivo a odolná silikonová těsnění. Vložky Self-Lube® HLT použité v ocelárně, které pracují při provozní teplotě až 180 °C, umožňují snížit náklady na údržbu, zkrátit prostoje a omezit frekvenci výměny ložisek.

Jednotky jsou k dispozici s různými variantami upevnění hřídele v pouzdru. V kombinaci s kompletní řadou těsnění vhodných pro různá prostředí to činí z jednotek NSK RHP Self-Lube® velmi univerzální produkt. Jak název napovídá, schopnost opakovaného mazání je pro tyto ložiskové jednotky standardem.

U ložisek rotačního podavače v ocelárně doporučil odborný tým inženýrů NSK také změnit v množství maziva a frekvenci domazávání. V rámci zkušebního provozu dohlížel tým NSK také na osazení nových ložisek, aby byl dodržen správný způsob montáže.

Po více než 12 měsících jsou ložiska stále v provozu, což zákazníkovi přináší celkovou roční úsporu 292 136 EUR. Tento výpočet zahrnuje úspory nákladů spojené s odstraněním prostojů v důsledku poruch ložisek, s menším počtem náhradních dílů, které musí být skladem, se zkrácením doby výměny ložiska a s odstraněním chlazení stlačeným vzduchem, které u předchozích ložisek pomáhalo regulovat jejich teplotu.

Další informace o ložiskových jednotkách NSK RHP Self-Lube®: www.nskeurope.com/en/products/nsk-innovative-products/self-lube-units

1) Ocelárna se na rotačním podavači uhlí používaném při procesu přípravy rudy potýkala až se třemi poruchami ložisek ročně


Ložiskové jednotky Self-Lube od NSK ušetří ocelárně 292 136 EUR ročně

2) Vložky Self-Lube® HLT pomáhají snížit náklady na údržbu, zkrátit prostoje a omezit náklady na výměny ložisek pracujících při teplotě až 180 °C


Ložiskové jednotky Self-Lube od NSK ušetří ocelárně 292 136 EUR ročně
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP