www.modernitovarna.com
Pilz News

PŘÍSTUPOVÁ OPRÁVNĚNÍ A VÝBĚR PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Komplexnost strojů a zařízení neustále narůstá. Navíc mají uživatelé různé kvalifikace v závislosti na druhu práce. Jasně definované odpovědnosti a jasné úrovně obsluhy zajistí, zejména u komplexních strojů, růst produktivity.

PŘÍSTUPOVÁ OPRÁVNĚNÍ A VÝBĚR PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Moderní přístupové systémy nabízejí flexibilní stupně oprávnění s přesně stanovenými podmínkami. Nabízejí více výhod než mechanické klíče nebo obecný přístup k heslům.

Uživatel tak získá oprávnění a přístup pouze k té části obsluhy, která je pro něj stanovena v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi. Obsluha stroje tedy bude mít jiná oprávnění a v nabídce na ovládacím pultu uvidí jiné funkce, než třeba seřizovač nebo pracovník údržby.

Přehled výhod:
  • Flexibilní stupně oprávnění
  • Nárůst produktivity díky jasným odpovědnostem
  • Jednoznačné a přehledné úrovně obsluhy brání vzniku chyb, především u komplexních strojů
  • Prokazatelnost procesů
Součástí moderního systému pro oprávnění k přístupu je řada dalších funkcí. A ten, pro koho je pojem Security vždy spojen s pojmem Safety, může navíc využít bezpečný způsob výběru provozních režimů.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP