www.modernitovarna.com
NSK

NSK školí výrobní personál pomocí virtuální reality

Obsluha vysoce přesných brousicích a honovacích strojů ve výrobě kuličkových ložisek NSK nyní využívá ke školení metody virtuální reality (VR). Virtuální realita má mimo jiné tu výhodu, že umožňuje strojům během nácviku pokračovat ve výrobě a současně přináší snadnější standardizaci školicích kurzů. Pro NSK slouží první projekt v závodě v Munderkingenu v Německu jako model budoucího zavádění VR v dalších výrobních závodech.

 
Při výrobě vysoce kvalitních kuličkových ložisek jsou požadavky na přesnost obrábění extrémně vysoké, a proto výrobní závody NSK využívají speciální vysoce přesné brusky a honovací stroje. Úkolem je udržet tyto stroje v chodu nepřetržitě, 24/7, ale zároveň školit zaměstnance v jejich obsluze.

Společnost NSK, ve spolupráci s Varity.me, našla řešení ve virtuální realitě: žádná přerušení výroby nejsou během školení nutná, protože se nácviky konají interaktivně ve virtuálním prostoru. Kromě toho je možné školení konat v decentralizované lokalitě v prostoru ne větším než dva čtvereční metry.

Jednou z výhod tohoto typu školení je, že se každý pracovník obsluhy naučí stejný postup, jak nastavit stroj při každém přechodu na jiný produkt. V závodě v Munderkingenu jsou postupy nastavení zvláště důležité, protože závod vyrábí v malých sériích širokou škálu typů ložisek specifických pro konkrétní zákazníky, což vyžaduje časté nastavování strojů.

Školení procesu nastavení s podporou VR zavádí standardní postup, který omezuje chyby prodlužující doby cyklu a zvyšující zmetkovitost a odchylky kvality. Důležité je, že se obsluha může opakovaně procvičovat a zlepšovat své dovednosti při nastavování stroje, aniž by musela stroj pokaždé reálně přestavovat.

Carsten Schleyer, odpovědný za projekt v NSK v Munderkingenu, uvádí další výhodu: „Doba potřebná pro školení ve virtuálním prostoru je často jen třetinou doby vyžadované pro běžné školení, a to zejména proto, že školení ve VR se může soustředit pouze na postupy, aniž by bylo nutné reálně manipulovat se skutečnými nástroji a obráběnými dílci.“

V praxi se ukázalo, že VR by mohla NSK nabídnout další výhody, které jdou daleko nad rámec požadavků na školení obsluhy. Vezměme si například stroj, který je ještě stále ve vývoji u výrobce. Tento stroj je možné nainstalovat do virtuálního prostoru a vyškolit zaměstnance na něm. Postupy nastavení lze analyzovat a optimalizovat pomocí digitálního modelu stroje. Obsluha pak může navrhnout optimalizaci postupů nastavení a dokonce předat zpětnou vazbu a návrhy přímo vývojářům stroje, kteří mohou podle toho provést úpravy.

Další výhodou je, že digitální model stroje ve virtuálním prostoru je možné zobrazit z každého myslitelného úhlu. Tato schopnost může být přínosem pro pracovníky údržby, například proto, že se mohou podívat dovnitř virtuálního stroje a vytvořit postup výměny součástí.

Manažerský tým NSK považuje tento projekt za dobrý příklad toho, jak digitalizace přináší nejen očekávané přínosy, ale také odhaluje potenciál v jiných oblastech.

„Model brusky nebo honovacího stroje ve virtuálním prostoru nejen usnadňuje školení zaměstnanců, ale také pomáhá při provozu a údržbě skutečného stroje,“ potvrzuje Carsten Schleyer.

Realizace projektu v závodě NSK v Munderkingenu probíhala ve spolupráci s Varity.me, mezioborovým týmem společnosti Modellfabrik Bodensee GmbH. Společnost Varity.me vyvinula vlastní software Varity SDK pro rychlé a snadné vytváření interaktivních školicích kurzů ve virtuálním prostoru.

1) Školení obsluhy strojů ve VR v závodě NSK v Munderkingenu přináší mnoho důležitých výhod (Foto: NSK Munderkingen)
 

NSK školí výrobní personál pomocí virtuální reality

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP