www.modernitovarna.com
NSK

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK.

Ložiska inovované řady QJ mají vysokopevnostní mosaznou klec vedenou vnějším kroužkem, která usnadňuje dosažení extrémně vysokých rychlostí a zvyšuje přesnost chodu. Navíc úhel styku 35° zajišťuje velkou axiální únosnost, a tím pomáhá zvýšit trvanlivost ložiska, což snižuje náklady spojené s prostoji a údržbou.

Řada QJ zahrnuje čtyřbodová kuličková ložiska, která mají, mimo jiné význačné charakteristiky, vnitřní kroužek rozdělený na poloviny. Uživatelé mohou u těchto moderních jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem oddělit vnější kroužek od polovin vnitřního kroužku (který je rozdělený v rovině kolmé ke ose hřídele), aby si usnadnili montáž ložiska.

Pro splnění náročných konstrukčních požadavků jsou ložiska QJ od firmy NSK schopná snést významná axiální zatížení v obou směrech. Proto jsou tato ložiska ideální pro přenášení čistých axiálních zatížení nebo kombinovaných zatížení s velkým podílem axiální zátěže.

Dalšími velkými výhodami jsou kompaktní tvar a malé rozměry ložisek řady QJ. Jedno ložisko QJ může nahradit pár dvou konvenčních ložisek v uspořádání X (čely k sobě) nebo O (zády k sobě), což šetří místo potřebné pro uložení hřídele.

Ložiska je možné s výhodou použít např. v bezmazných šroubových kompresorech, průmyslových čerpadlech, převodovkách traktorů, převodovkách robotů nebo servomotorech. Další možnosti využití vynikajících vlastností těchto ložisek jsou v petrochemickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Přidaná hodnota ložisek vychází z mnoha faktorů, v neposlední řadě z desetiletí zkušeností a odborných znalostí, které firma NSK uplatnila při návrhu speciálního vnitřního uspořádání doplněného přesně obrobenou mosaznou klecí. Tato kombinace přináší zvýšenou maximální rychlost, velkou rozměrovou a provozní přesnost (P6) a úzký rozsah axiální vůle. Mezi další výhody patří menší zahřívání ložiska za provozu a snížení vibrací a hlučnosti.

- Čtyřbodová kuličková ložiska řady QJ od NSK mohou nést významná axiální zatížení v obou směrech


Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP