www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

PEPPERL+FUCHS: Čpavek jako řešení pro globální vodíkovou infrastrukturu budoucnosti

Vedle zvýšení elektrifikace sehraje klíčovou roli v energetické transformaci vodík. Je možné jej využívat pro dlouhodobé skladování energie a svou úlohu bude mít i při nahrazování všech fosilních paliv.
PEPPERL+FUCHS: Čpavek jako řešení pro globální vodíkovou infrastrukturu budoucnosti
Bezdrátové monitorování polohy ventilu

Německo naneštěstí nemá k dispozici kapacity pro pokrytí celé své budoucí poptávky po energetickém vodíku prostřednictvím své vlastní produkce. Předpokládá se, že dovoz bude v rozmezí 60 až 70 %. Vodík bude přepravován lodní dopravou, což představuje problém. Například na zkapalňování se spotřebuje spousta další energie. Jiné možnosti jeho dopravy však zatím nejsou k dispozici.

Přeprava čpavku je na druhé straně zavedený proces, přičemž každý den je na světě přepravováno asi 20 milionů tun této látky. Z tohoto důvodu se známí dodavatelé rozhodli vyrábět čpavek reakcí vodíku s dusíkem a přepravovat čpavek pomocí zavedených metod.


PEPPERL+FUCHS: Čpavek jako řešení pro globální vodíkovou infrastrukturu budoucnosti
Vodík a jeho deriváty nahrazují fosilní paliva

Vzhledem k tomu, že čpavek (amoniak) je toxická a výbušná látka, musí být přijata vhodná bezpečnostní opatření. V celém procesu přepravy od přistání tankeru přes dodatečnou přepravu po zemi až po další kroky zpracování lze v používaných systémech nalézt produkty firmy Pepperl+Fuchs – jako jsou spínací zesilovače řady K-System, které bezpečně oddělují provozní zařízení od řídicích jednotek. V sortimentu je také široká škála oddělovacích bariér, které lze přizpůsobit na míru odpovídajícím systémům. Pro přenos dat v moderním průmyslu se stále častěji používají přepínače Ethernet-APL, což umožňuje velkou rychlost přenosu dat v zabezpečeném prostředí.

Pro monitorování velkého počtu ventilů a sledování jejich polohy nabízí Pepperl+Fuchs různé snímače polohy.

www.pepperl-fuchs.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP