www.modernitovarna.com
NSK

První na světě: ultrazvukové testování poskytuje vysoce přesné predikce trvanlivosti ložisek

Po letech výzkumu a vývoje společnost NSK reviduje základní dynamickou únosnost mnoha ložisek a únavovou trvanlivost valivého kontaktu (bez změny konstrukce nebo materiálů) zvyšuje až na dvojnásobek.


První na světě: ultrazvukové testování poskytuje vysoce přesné predikce trvanlivosti ložisek
Nekovové inkluze ve vnitřních oběžných drahách ložiska jsou významným faktorem při vzniku odlupování

Společnost NSK je první společností za 60 let, která se významně podílí na výpočtech trvanlivosti ložisek a pomáhá koncovým uživatelům zlepšit produktivitu a zvýšit ochranu životního prostředí.

Někteří inženýři mohou být překvapeni, když zjistí, že základní vzorce používané pro výpočet trvanlivosti ložisek jsou víceméně stejné jako ty, které jsou definovány ve zprávě Mezinárodní federace národních normalizačních asociací (ISA) z roku 1962, předchůdce Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). V roce 2023, o šest desetiletí později, se společnost NSK naučila brát při výpočtu trvanlivosti ložisek v úvahu několik dalších faktorů, a tak přišel čas přehodnotit metody hodnocení tohoto kritického parametru.

Projekt začal zhruba před 20 lety, kdy si společnost NSK všimla rostoucích rozdílů mezi trvanlivostí ložiska vypočtenou podle normy ISO a skutečnou trvanlivostí ložiska ověřenou zkouškou odolnosti. Byla zahájena podrobnější studie.

V té době NSK potvrdila, že trvanlivost ložisek je přibližně 20krát větší, než je předpokládaná trvanlivost podle norem ISO. A dnes, v roce 2024, může být trvanlivost ložisek NSK více než 50krát větší. Opatrnost je v pořádku, ale větší trvanlivost ložiska je prospěšná pro zlepšení efektivity výroby a ochranu životního prostředí, protože umožňuje snížit frekvenci výměny ložisek a množství odpadu.


První na světě: ultrazvukové testování poskytuje vysoce přesné predikce trvanlivosti ložisek

Výzkum NSK ukázal, že při správném mazání je rozhodujícím faktorem při predikcích, kolik otáček ložisko snese, složení a kvalita (množství nečistot) ložiskové oceli. Nicméně, jak společnost pokračovala ve svém výzkumu, inženýři si uvědomili, že metoda výpočtů založená na mechanice lomu může poskytnout ještě lepší predickci.

Technický vývoj byl zahájen prostřednictvím otevřeného inovačního projektu firmy NSK a Kjúšúské univerzity. Výsledkem bylo vytvoření kvantitativní metody hodnocení určující, které faktory ovlivňují proces šíření trhlin v materiálu ložiska a do jaké míry. Zejména díky kombinaci nové metody s ultrazvukovou inspekční technikou, která skenuje nekovové inkluze ve velkém objemu oceli, společnost NSK zjistila, že může předvídat trvanlivost svých ložisek s mnohem lepší přesností.


První na světě: ultrazvukové testování poskytuje vysoce přesné predikce trvanlivosti ložisek
Velikost a množství nekovových vměstků pomáhá předvídat trvanlivost valivých ložisek

Se zavedením ultrazvukové kontrolní metody Micro-UT je dnes možné zkontrolovat více než 3 000krát větší objem oceli ve srovnání s konvenčními mikroskopickými metodami, a to za pouhých 20 % času. Společnost NSK již má tyto inovativní testovací systémy zavedeny ve svých technologických centrech po celém světě.

Aktuální katalog společnosti obsahuje velké množství typů ložisek a možnosti a podmínky jejich použití zákazníky jsou také rozmanité. Aby zákazníci mohli používat ložiska NSK s důvěrou, společnost přezkoumává základní dynamickou únosnost s ohledem na vhodnou bezpečnostní rezervu. Zákazníci si mohou být jisti, že proces aktualizace bude probíhat na základě dobře prozkoumané metodiky podporované rozsáhlými empirickými daty. Všechny hodnoty trvanlivosti a únosnosti, které budou vyšší než dříve, budou stanoveny s dostatečným bezpečnostním koeficientem.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP