www.modernitovarna.com
Alfa Laval News

Výsuvná rotační mycí hlavice Alfa Laval: 100% pokrytí při čištění potrubí a nádrží v hygienických technologických linkách

Klíčovým prvkem při navrhování hygienických zpracovatelských linek je prevence kontaminace.

Výsuvná rotační mycí hlavice Alfa Laval: 100% pokrytí při čištění potrubí a nádrží v hygienických technologických linkách

Přesto se výrobci často potýkají s nejistotou při čištění potrubí, nádrží a dalších uzavřených prostor s těžko přístupnými stinnými místy. Nová výsuvná rotační mycí hlavice Alfa Laval je vysoce efektivní výsuvné čisticí zařízení, které poskytuje jistotu úplného vyčištění, čímž zvyšuje bezpečnost produktu a zároveň zkracuje odstávky a zvyšuje produktivitu.

„Volně rotující výsuvná mycí hlavice je nejnovějším příkladem toho, jak společnost Alfa Laval pracuje na tom, aby se 100% pokrytí při čištění v hygienických zpracovatelských linkách, jako jsou sušárny mléka, stalo skutečností,“ říká Babak Shojaei, produktový manažer pro čištění nádrží společnosti Alfa Laval. „I nadále se neúnavně snažíme inovovat, abychom vyhověli potřebám zákazníků.“

Zajištění kompletního vyčištění
Rychlá a hospodárná příprava hygienických nádob tak, aby všechny vnitřní povrchy byly dokonale čisté a připravené k výrobě, je snadná díky volně rotující výsuvné mycí hlavici. Toto dynamické a zdrojově úsporné zatahovací CIP zařízení zůstává během výroby odděleno od prostoru produktu a je v jedné rovině se stěnou nádoby. Mycí hlavice se vysouvá a rozsřikuje čisticí médium v úhlu 310° nahoru po povrchu nádoby. Po dokončení čisticího cyklu se mycí hlavice zasune a nádoba je připravena k výrobě.

Zvýšení provozuschopnosti a bezpečnosti výrobků
Volně rotující výsuvná mycí hlavice rychle a účinně odstraňuje zbytky z vnitřních povrchů obtížně čistitelných nádob, čímž omezuje křížovou kontaminaci, minimalizuje prostoje a zvyšuje produktivitu. Vyhovuje předpisům FDA i EU a zároveň zajišťuje správnou výrobní a hygienickou praxi v mlékárenských, potravinářských a nápojářských provozech, při výrobě produktů domácí a osobní hygieny i v dalších zpracovatelských zařízeních. Pro farmaceutické a biotechnologické zpracovatelské linky s vysokou čistotou je řešením volně rotující výsuvná mycí hlavice UltraPure. Na vyžádání je k dispozici balíček dokumentace 3.1 pro kovové díly.

Až 35% úspora vody, chemických látek a času
Toto dynamické a úsporné čisticí zařízení přináší až 35% úsporu vody, chemických látek a času při každém cyklu CIP ve srovnání s běžnou technologií mytí se statickou koulí. Efektivnější využívání zdrojů navíc zvyšuje udržitelnost celého výrobního procesu.

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Instalace, provoz a údržba výsuvné rotační mycí hlavice je díky její zjednodušené konstrukci snadná a ekonomická. Chcete-li provoz plně automatizovat, spojte dvě nebo více těchto čisticích zařízení a snímací a řídicí jednotky Alfa Laval ThinkTop se stávajícím systémem CIP. Celkové náklady na vlastnictví výsuvné rotační mycí hlavice jsou nízké díky minimálním nákladům spojených s jejím vlastnictvím a provozem.

Další informace 

www.alfalaval.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP