www.modernitovarna.com
HMS Industrial Networks AB

Bezdrátová evoluce AGV

Článek informuje, jak technika HMS Networks a produkty Anybus posunuly využití automaticky naváděných vozidel (AGV) ve výrobním závodě společnosti Mercedes-Benz na novou úroveň.

Bezdrátová evoluce AGV

Bezpečnost na prvním místě. Od ledna 2027 musí všechna AGV splňovat Nařízení EP a Rady EU o strojních zařízeních 2023/1230.

Když chtěla firma Mercedes-Benz modernizovat svou flotilu AGV, oslovila společnost HMS. Společnost HMS k projektu přispěla odbornými znalostmi, produkty a technickou podporou, aby pomohla zajistit, že se AGV budou po továrně pohybovat efektivně a bezpečně.

Mercedes-Benz
Společnost Mercedes-Benz je celosvětově uznávaným výrobcem automobilů, který je známý svou inovativní technologií, řemeslným zpracováním automobilů a jejich luxusním designem. V jejím nejmodernějším výrobním závodě v Ludwigsfelde v Německu přemisťuje více než 70 vozíků AGV automobilové díly na montážní linku. Tato AGV přepravují vše od těžkých motorů až po menší elektroniku na vzdálenosti od 300 do 800 metrů. Každé AGV je vybaveno palubním programovatelným automatem (PLC) od společnosti Siemens nebo Schneider Electric. Toto PLC zajišťuje efektivní a bezpečnou navigaci.

Dobrá komunikace je klíčová
Navádění AGV spoléhá na dobrou komunikaci mezi AGV a řídicím systémem závodu, která umožňuje sledovat polohu jednotlivých AGV, jejich náklad a stav v reálném čase.

Předchozí systém řízení AGV ve společnosti Mercedes-Benz využíval Bluetooth a produkty Anybus Wireless Bolt a Anybus Bridge. Společnost však chtěla zlepšit účinnost systému a být schopna dodržovat nařízení o strojních zařízeních (EU) 2023/1230, které se stává povinným od ledna 2027. Maximilian Lichan, technik z firmy Mercedes-Benz, vysvětluje: „Ačkoliv komunikace Bluetooth fungovala dobře, nyní chceme vylepšit náš systém řízení AGV a využít komunikační standard, který podporuje vyšší propustnost, umožňuje rychlý roaming a současně má nižší latenci. Musíme také dodržovat bezpečnostní předpisy EU, který brzy vstoupí v platnost. Přitom chceme nejen dodávku spolehlivého vybavení, ale důležití jsou také odborníci dodavatele, kteří přijedou na místo, nainstalují zařízení a ověří, že vše funguje.“

Je čas podívat se, jak firma HMS pomáhá implementovat bezdrátový komunikační systém, aby vyhovoval všem potřebám zákazníka.

Odborníci HMS na bezdrátovou komunikaci ukazují cestu
Firma Mercedes-Benz poskytla odborníkům na bezdrátové sítě z firmy HMS klíčové informace, jako jsou stavební výkresy hal. Pomocí těchto informací společnost HMS nejprve provedla předběžný průzkum lokality, aby určila optimální umístění a počet požadovaných přístupových bodů. Odborníci společnosti HMS pak navštívili vlastní závod, aby ověřili přesnost předběžného průzkumu a provedli veškeré nezbytné úpravy.


Bezdrátová evoluce AGV

Technici HMS byli místě i při oživování sítě, aby zajistili, že instalovaná zařízení budou fungovat podle plánu.


Společnost Mercedes-Benz využila predikci umístění antén na základě průzkumu lokality k instalaci požadovaných napájecích zásuvek a síťové kabeláže. Po jejich montáži se společnost HMS vrátila, aby nainstalovala a nakonfigurovala produkty Anybus Wireless a následně ověřila, že instalovaná síť funguje správně a spolehlivě.

Bezdrátové produkty Anybus
Bezdrátová infrastruktura využívá přístupové body Anybus napájené manažovanými switchi Anybus PoE L2 a bezdrátové moduly Anybus Wireless Bolt II namontované na každém AGV. Bezdrátové moduly Anybus Wireless Bolt zvládají komunikaci z AGV do systému řízení provozu a připojují se k 12 různým přístupovým bodům umístěným pod stropem závodu. Když se AGV pohybuje z dosahu jednoho přístupového bodu, přechází automaticky na další. Tím je zajištěna nepřetržitá komunikace.

Bezdrátová evoluce AGV

Přístupové body byly strategicky rozmístěny v celém prostoru závodu, aby bylo zajištěno bezproblémové připojení.

Kritickým aspektem úspěchu projektu bylo využití frekvenčního pásma 5 GHz. Také mechanická podobnost bezdrátových modulů Bolt II s jejich předchůdci zjednodušila celou instalaci. Maximilian Lichan vysvětluje: „Chtěli jsme využít frekvenční pásmo 5 GHz, kde máme čtyři vyhrazené kanály, protože tím nezasahujeme do našich stávajících systémů. Bylo také výhodné, že moduly Bolt II mají stejný připevňovací šroub jako ty předchozí.

Výsledky
Díky odbornosti společnosti HMS a díky jejím produktům Anybus Wireless společnost Mercedes-Benz úspěšně dosáhla svého cíle efektivní a bezpečné přepravy zboží v rámci závodu. Maximilian Lichan komentuje výsledek:

„Všechno funguje, jak jsme to naplánovali. Připojení je velmi stabilní a nyní jsme schopni vyhovět bezpečnostním předpisům kladeným na strojní zařízení. Podpora větší šířky pásma nám dokonce umožnila spravovat a konfigurovat AGV na dálku, což, i když to nebylo klíčovým cílem, je atraktivní bonus.“

A konečně, jaké jsou vaše tipy pro uživatele, kteří uvažují o bezdrátovém připojení?
„Klíčovým faktorem pro nás bylo, že firma HMS vždy byla po ruce, při návrhu i instalaci bezdrátové infrastruktury. To bylo pro nás důležité. Chtěli jsme mít na místě odborníky na bezdrátové sítě, abychom zajistili, že vše proběhne hladce. Sami nejsme odborníci na bezdrátovou komunikaci, ale to inženýři HMS jsou. My jen vyrábíme auta, která pravděpodobně všichni znáte,“ dodává Maximilian Lichan s úsměvem.

www.hms-networks.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP