www.modernitovarna.com
HMS Industrial Networks AB

IEC 62443: řešení značky eWON® od HMS Networks, určená pro přístup k datům zařízení na dálku, posilují zabezpečení

Pro řešení značky eWON® od společnosti HMS Networks má zajištění kybernetické bezpečnosti vždy maximální prioritu. Nedávno byly routery eWON Cosy+ pro vzdálený přístup posouzeny společností NVISO, celosvětově uznávaným expertem na kybernetickou bezpečnost, podle kritérií IEC 62443-4-2. Jak se průmysl vyvíjí, tak se mění také standardy excelentnosti, přičemž v průmyslové automatizaci se jako měřítko pro kybernetickou bezpečnost objevuje soubor norem IEC 62443.

  www.hms-networks.com
IEC 62443: řešení značky eWON® od HMS Networks, určená pro přístup k datům zařízení na dálku, posilují zabezpečení

Jak porozumět normám IEC 62443

Normy IEC 62443 představují ucelený rámec pro ochranu průmyslových zařízení před kybernetickými hrozbami, který doplňuje již zavedenou normu ISO 27001, jež se zaměřuje především na kybernetickou bezpečnost IT. Normy IEC 62443 stanoví základní požadavky na ochranu průmyslových systémů před narušením jejich kybernetické bezpečnosti. Pro výrobce strojů, integrátory systémů a provozovatele zařízení je dodržování normy IEC 62443 základem zabezpečení systémů IIoT.

Cédric Bassem, Senior Manager Application and Product Security ve společnosti NVISO, říká: „Jednou ze silných stránek IEC 62443 je to, že poskytuje rámec, který mohou výrobci zařízení IIoT použít k tomu, aby přizpůsobili zabezpečení jimi vyráběných zařízení požadavkům na kybernetickou bezpečnost, jež kladou provozovatelé průmyslových závodů.

Jak implementovat normy IEC 62443

Vývoj zabezpečení každého automatizačního řešení začíná identifikací rizik pomocí podrobné analýzy hrozeb pro zapojené systémy a komponenty. To vede k vytvoření robustního plánu kybernetické bezpečnosti. Dalším krokem je zavedení vhodných procesů a zajištění toho, aby zaměstnanci byli vyškoleni v bezpečnostních protokolech. Zabezpečení totiž přesahuje rámec samotné techniky a zahrnuje také dobře definované procesy a kvalifikované pracovníky.

Vzhledem k vyvíjející se povaze hrozeb je důležité, aby se systémy kybernetické bezpečnosti v průběhu času přizpůsobovaly. Pro zachování kybernetické bezpečnosti jsou nezbytné nepřetržité monitorování, údržba a aktualizace systému.

Routery EWON Cosy+ byly hodnoceny na základě kritérií IEC 62443-4-2

Pro vzdálená řešení značky eWON od HMS Networks je kybernetická bezpečnost základním kamenem. Závazek kybernetické bezpečnosti je prokázán v souladu s certifikačními standardy, jako je ISO 27001.

Pro zachování nejvyšších standardů kybernetické bezpečnosti uzavřela společnost HMS Networks partnerství s firmou NVISO, přední nezávislou organizací specializující se na průmyslovou kybernetickou bezpečnost. NVISO posiluje bezpečnostní opatření eWON pravidelným testováním, školením a dalšími opakovanými bezpečnostními ověřovacími akcemi.

Nedávno firma NVISO hodnotila routery eWON Cosy+ podle norem IEC 62443-4-2. Na základě výsledků hodnocení se prokázalo, že řešení značky eWON® od HMS Networks mohou být bez problémů integrována do prostředí zákazníků a budou podporovat jejich implementaci a plán zajištění kybernetické bezpečnosti podle IEC 62443.

Význam kybernetické bezpečnosti v IIoT

Sébastien Thinnes, produktový a marketingový ředitel eWON, zdůrazňuje význam kybernetické bezpečnosti a IEC 62443 pro zákazníky: „Kybernetická bezpečnost je pro naše řešení IIoT je prvořadá. Implementací norem IEC 62443 zajišťujeme, aby naše výrobky poskytovaly robustní ochranu před vznikajícími hrozbami a chránily průmyslové provozy našich zákazníků.“

Více informací naleznete na www.hms-networks.com
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP