www.modernitovarna.com
NSK

NSK představí na veletrhu InnoTrans 2024, jak pomáhá evropskému železničnímu průmyslu dosáhnout nejvyšší rychlosti

Společnost NSK využije připravovaný mezinárodní veletrh dopravní techniky InnoTrans 2024 (Berlín, 24. až 27. září), aby ukázala, jak její inovace v oboru ložisek mohou pomoci evropskému železničnímu průmyslu udržet krok s rostoucími požadavky zákazníků.

  www.nskeurope.com

NSK představí na veletrhu InnoTrans 2024, jak pomáhá evropskému železničnímu průmyslu dosáhnout nejvyšší rychlosti

Pro sestavu ložiskové skříně nápravy v těchto vlacích, které mohou jezdit rychlostí až 320 km/h, jsou vhodná pouze ložiska nejvyšší kvality. Společnost NSK již může slavit úspěch v několika významných evropských projektech vysokorychlostních železničních vozidel, kde našla uplatnění její utěsněná kuželíková ložiska RCT Sealed-Clean s rotační koncovkou hřídele. Ložiska RCT (Railway Cartridge Tapered) demonstrují klíčové rysy ložisek pro drážní vozidla, které zahrnují spolehlivost, dlouhou životnost a bezpečnost. Díky inovativnímu řešení těsnění, jež zajišťuje robustnost a optimální výkon, mají tato kuželíková ložiska velkou odolnost proti rázům, vysokou axiální, statickou a dynamickou radiální únosnost.

Ve stánku společnosti NSK Europe na veletrhu InnoTrans 2024 budou k vidění také řešení pro nápravy nákladní vagónů a metra, včetně soudečkových a válečkových ložisek. Nákladní vlaky se pohybují poněkud pomaleji, obvykle kolem 100 km/h, ale ložiska musí vydržet mnohem větší zatížení. Ložiska se podstatně liší od ložisek náprav pro vysokorychlostní osobní vlaky, takže konstruktéři v tomto segmentu velmi těží z odborné technické podpory společnosti NSK.

Další nosnou technologií NSK v centru pozornosti na veletrhu InnoTrans 2024 budou ložiska pro trakční motory, kde požadavky zahrnují výkon, udržitelnost a hospodárnost. Ložiska trakčních motorů v železniční dopravě jsou vystavena velkému radiálnímu a axiálnímu zatížení a často musí vydržet silný elektrický proud a vysoké rychlosti. Pro splnění vysokých požadavků nabízí společnost NSK ložiska s izolačními povlaky a vysokopevnostními klecemi.

V trakčních motorech pro kolejová vozidla se používají válečková a kuličková ložiska NSK, protože jsou nejen ideální pro vysoké rychlosti a zatížení, ale také usnadňují instalaci a demontáž. Tyto typy ložisek nabízejí dvě možnosti izolace na vnějším kroužku: keramický povlak nebo povlak z PPS, polyfenylensulfidové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny. Oba povlaky mají vysokou izolační pevnost.

Na veletrhu budou vystavena také ložiska pro trakční motory, která používají keramické valivé prvky uvnitř ocelových kroužků. Tato takzvaná hybridní ložiska jsou oblíbená tam, kde je nutná velká elektrická pevnost nebo ultra vysoké otáčky.

Také pro návštěvníky, kteří hledají ložiska do převodovek, společnost NSK ve svém stánku vystaví řadu inovativních řešení. Ložiska převodovek musí odolávat intenzivním rázům a vibracím vznikajícím při pohybu kol po kolejnicích. Náročné provozní podmínky vyžadují pravidelnou údržbu ložisek, což podněcuje poptávku po řešeních, jež přispívají k prodloužení intervalů údržby a snížení nákladů.

S ohledem na tyto požadavky společnost NSK představí řadu kuželíkových ložisek se speciálně zesílenou klecí (širší část) pro robustní výkon a delší životnost převodovek. Toto řešení zaznamenalo velký úspěch v Japonsku a je nyní k dispozici výrobcům v Evropě. Společnost NSK ve stánku vystaví průhledný model převodovky s válečkovými i kuželíkovými ložisky.

„Železniční dopravci chtějí snížit celkové náklady na vlastnictví (TCO) tím, že požadují od výrobců ložisek, aby prodloužili interval pro běžnou údržbu a doplňování maziv,“ vysvětluje Olivier Billiard, manažer sektoru železniční dopravy NSK Europe. „Splnění tohoto cíle vyžaduje vhodnou technickou konstrukci, nejnovější pokročilé materiály a robustní těsnění, které zajistí, že mazivo zůstane po delší dobu v optimálním stavu. Návštěvníci veletrhu InnoTrans mohou vyhledat stánek NSK a dozvědět se více o našich nejnovějších ložiscích, která umožňují prodloužit intervaly údržby.“

Kromě inovací výrobků se bude stánek společnosti NSK na veletrhu InnoTrans věnovat také službám údržby. Společnost NSK v současné době zkoumá možnosti podpory železničních dopravců prostřednictvím plánů na generální opravy a renovace ložisek. Tento obchodní model je již v používán v Asii.

Poutavý stánek NSK o rozloze 40 m² nabídne skvělou příležitost pro výrobce železničních vozidel a železniční dopravce, výrobce převodovek a výrobce železničních dvojkolí, aby se zapojili do spolupráce s odborníky NSK a seznámili se s inovacemi a kvalitou nejmodernějších ložisek této společnosti. Během veletrhu bude k dispozici vysoce kvalifikovaný mezinárodní tým technických odborníků NSK, s nimiž budou moci návštěvníci diskutovat o nových projektech a stávajících výzvách.

www.nskeurope.com


 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP