www.modernitovarna.com
NSK

Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje

Obráběcí stroje jsou nezbytnou součástí výrobní infrastruktury, která dodává důležité komponenty pro bezpočet výrobních odvětví.

Optimalizace přesnosti obrábění a propustnosti výrobních linek jsou proto v symbióze: obráběcí stroje, jako jsou např. frézovací a soustružnická centra, musí zkracovat dobu operací a maximalizovat svůj výkon, a to při výrobě vysoce kvalitních hotových dílů s úzkými geometrickými tolerancemi. Ložiska jsou pro to klíčová. Návštěvníci stánku C42 v hale 7 na veletrhu EMO Hannover 2023 (18. až 23. září) najdou ideální platformu pro získání přehledu o nejnovějších ložiscích společnosti NSK.

Na veletrhu budou v evropské premiéře debutovat ultra-vysokorychlostní kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a velkou únosností ROBUSTDYNA. Pokročilá nová ložiska, která jsou ideální pro vřetena obráběcích strojů, umožňují vysoce univerzální obrábění tím, že poskytují vynikající výkon při hrubování i dokončovacích operacích. Použití větších ložiskových kuliček ve srovnání s ložisky předchozí generace zvyšuje únosnost až o 15 %, což pomáhá usnadnit obrábění náročných materiálů, jako jsou titan, Inconel a kompozity. S únavovou životností (která souvisí s dynamickou únosností) prodlouženou až na trojnásobek podporují ložiska ROBUSTDYNA jak těžké, tak vysokorychlostní obrábění.

Díky optimalizaci vnitřní konstrukce mají ložiska ROBUSTDYNA jako další z předností o 15 % větší odolnost proti rázovým zatížením (ta souvisí se statickou únosností), což snižuje riziko poškození ložiska v případě neočekávané kolize mezi vřetenem, řezným nástrojem, pracovním zařízením nebo obrobkem. Tento atribut přispívá k dlouhodobému a stabilnímu provozu vřetena a zabraňuje neplánovaným odstávkám. Kromě toho ložiska využívají vlastní ocel SHX, vyvinutou firmou NSK, která umožňuje dosáhnout ultra-vysoké oběžné rychlosti s koeficientem dm.n (střední průměr ložiska dm v milimetrech vynásobený otáčkami n za minutu) až 3 milióny. Takto vysoké rychlosti jsou nutné pro dokončovací obrábění s krátkými dobami cyklu.

Další významnou premiérou na veletrhu bude mazivo ROBUSTGRD společnosti NSK pro vysokorychlostní ložiska vřeten. Toto mazivo šetrné k životnímu prostředí zvyšuje ve srovnání s běžnými mazivy od NSK odolnost proti zadření až pětkrát, což přispívá k vyšší produktivitě a dlouhodobému stabilnímu provozu obráběcích strojů. Výhodou je také to, že mazání plastickým mazivem přináší ve srovnání s mazáním olejem a vzduchem úspory energie.

Dalším zajímavým exponátem ve stánku bude ložisková klec SURSAVE (TSR) pro kuličková ložiska s kosoúhlým stykem určená pro hlavní vřetena obráběcích strojů. Přestože klec už byla na veletrhu EMO dříve představena, dosud nebyla na trhu dostupná. Klec SURSAVE z pryskyřice PPS je vedena vnějším kroužkem ložiska. Uživatelé díky ní mohou dosáhnout úspor energie, nízkého ztrátového tepla, malé nesouběžné házivosti (NRRO), vysokých rychlostí, nízkých vibrací a malé hlučnosti. Důsledkem toho, že tření je o 20 % menší než u běžných ložisek, je úspora energie a vyšší přesnost díky snížení tepelné dilatace hřídele. Snížení tření se dosahuje optimalizací vůle a šířky vedení a vynikající strukturou povrchu. Ta má velký vliv na mazací film. Životnost maziva je také delší díky lepším mazacím vlastnostem a nižší provozní teplotě.

NSK představí na veletrhu EMO modely různých ložisek v řezu, což návštěvníkům umožní vidět na vlastní oči konstrukční uspořádání i kvalitu konstrukce. Mezi modely v řezu bude deset kuličkových ložisek NSK s kosoúhlým stykem různých specifikací, ale všechna se stejným průměrem otvoru 70 mm.

Záměrem je zdůraznit různé vlastnosti, jako je vysoká rychlost nebo únosnost, jež jsou dány úpravami vnitřní konstrukce, jako jsou zakřivení oběžné dráhy, velikost kuliček, použité materiály atd. NSK také představí tři různé typy klecí a čtyři různé způsoby mazání těchto ložisek.

Expozice ložisek pro obráběcí stroje společnosti NSK bude doplněna o výběr vysokorychlostních ložisek určených pro hřídele elektromotorů (speciální kuličková ložiska se speciálními klecemi). Ve stánku budou také zúžená kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BT, která jsou optimálním řešením pro roboty.

Novinkou v sortimentu kuličkových šroubů NSK bude jejich nová generace pro vysoce přesné obráběcí stroje. Tyto kuličkové šrouby mají schopnost zvýšit produktivitu výroby forem a jiných přesných dílů snížením nebo odstraněním potřeby následného leštění a hlazení povrchu obrobku. Novinkou budou také kuličkové šrouby NSK s malým ztrátovým teplem, které mají ve srovnání s konvenčními mechanismy o 45 % nižší ztráty třením. Dalším novým produktem NSK bude řada kuličkových šroubů HFT s až dvojnásobnou životností v úlohách s vysokým zatížením.

Další kuličkové šrouby NSK v expozici na veletrhu budou: řada S-HTF, při jejichž výrobě je použita speciální vysoce houževnatá ocel vyvinutá společností NSK, takže šrouby odolávají vysokým zatížením a kontaminaci; dále zde budou šrouby s vysokou odolností proti opotřebení nebo vysokorychlostní kuličkové šrouby s malou hlučností podle normy DIN.

Návštěvníci budou mít možnost vidět živou ukázku systému monitorování stavu ložisek (CMS) typu VCM-3, který vyrábí firma Brüel & Kjær Vibro, jež je členem skupiny NSK a jedním z předních světových dodavatelů systémů pro monitorování stavu rotačních strojů.

Mezi exponáty lineárních vedení NSK na veletrhu EMO vzbudí pozornost nová řada vedení DH/DS s dlouhou životností, která mají více než dvojnásobnou trvanlivost (celkovou ujetou dráhu) než stávající vedení řady NH/NS. Ve stánku NSK se také objeví osvědčené válečkové vedení řady RA s extrémně prachotěsnými těsněními, která zabraňují vniknutí nečistot.

1) Nová ložiska ROBUSTDYNA společnosti NSK používají větší ložiskové kuličky, které zvyšují únosnost až o 15 %


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
2) Klec SURSAVE umožňuje uživatelům dosáhnout úspor energie, nízkého ztrátového tepla, malé házivosti NRRO, vysokých rychlostí, nízkých vibrací a malé hlučnosti


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
 
3) Kuličkové šrouby S-HTF od NSK jsou první na světě, které používají speciální ocel Tough Steel


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
 
4) Kuličkové šrouby NSK s velkou trvanlivostí mají speciální povrchovou úpravu dráhy kuliček, která potlačuje opotřebení


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
 
5) Kuličkové šrouby NSK podle standardu DIN zajišťují rozměrovou a toleranční kompatibilitu pro evropské obráběcí stroje


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
6) Systém monitorování stavu ložisek (CMS) VCM-3 bude ve stánku NSK na veletrhu EMO představen v živé ukázce


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje
 
7) Nová řada vedení NSK DH/DS má ve srovnání s běžnými lineárními vedeními NH/NS více než dvojnásobnou provozní trvanlivost


Hlavní součástí expozice NSK na veletrhu EMO 2023 budou ložiska pro obráběcí stroje

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP