www.modernitovarna.com
NSK

Společnost NSK vyvíjí technologii pro diagnostiku degradace plastických maziv on-site

Společnost NSK vyvíjí jako první společnost na světě vysoce přesný způsob rychlé diagnostiky zbývající životnosti plastických maziv. Společnost poskytne toto řešení jako mobilní aplikaci, která uživatelům umožní provádět analýzu stavu maziva v ložiscích a mechanismech lineárního pohybu on-site. Tato inovativní schopnost sníží náklady potřebné na kontrolu a doplňování maziva a pomůže společnostem implementovat strategie údržby založené na stavu zařízení. Společnost NSK v současné době, před spuštěním nové aplikace, shromažďuje informace od zákazníků a jejich zpětné vazby.

Široké spektrum strojů a zařízení, od obráběcích strojů až po kolejová vozidla, využívá produkty, jako jsou ložiska, kuličkové šrouby a lineární vedení, v nichž se používá plastické mazivo. Během provozu strojů však mazivo degraduje, takže kontrola maziv on-site je zásadní pro maximalizaci provozuschopnosti a OEE (celkové efektivity zařízení). V posledních letech stále více společností mění strategii údržby zařízení z údržby založené na čase na údržbu založenou na skutečném stavu zařízení. Proto existuje potřeba takové metody diagnostiky degradace plastických maziv, která dává rychlé a přesné výsledky i při použití on-site, přímo v provozu. Taková aplikace také pomůže bojovat proti nedostatku pracovních sil a podporovat úsilí o uhlíkovou neutralitu.

Stávající vysoce přesné diagnostické metody se spoléhají na laboratorní analýzu, ale ta je spojena s vysokými náklady a dlouhým čekáním na výsledky a není vhodná pro použití on-site. Vizuální pozorování nebo denzitometrické metody jsou běžnější, ale nejsou přesné. V důsledku toho mnohé firmy, aby zajistily stabilní provoz, doplňují mazivo zbytečně brzy, což vede k plýtvání.

S ohledem na tyto myšlenky se firma NSK zasadila o vývoj mnohem pohodlnější, nákladově efektivní, rychlé a přesné metody diagnostiky degradace plastických maziv. Důležité je, že nová aplikace NSK dokáže analyzovat úroveň degradace maziv pomocí malého vzorku maziva. V důsledku tepla vznikajícího provozem a oxidace v čase dochází k chemickým změnám základního oleje i přísad maziva. Tyto chemické změny způsobují, že molekulární struktura maziva se mění a mazivo absorbuje více světla s krátkou vlnovou délkou, což ovlivňuje jeho barvu. Mazivo samo je obvykle bílé, když je nové, v průběhu provozu zežloutne a zoranžoví, a nakonec zčerná, což znamená, že jeho životnost je u konce. Aplikace NSK kvantifikuje tuk podle jeho barvy a počítá zbývající životnost.

Společnost NSK má více než 40letou historii vývoje plastických maziv, což jí umožňuje vyvinout novou technologii diagnostiky degradace maziv založenou na hlubokém pochopení jejich chemického složení.

1) Nová mobilní aplikace NSK využívá diagnostiku opotřebení plastických mazivSpolečnost NSK vyvíjí technologii pro diagnostiku degradace plastických maziv on-site

2) Změna barvy maziva v průběhu používání je jasnou známkou zbývající životnosti

Společnost NSK vyvíjí technologii pro diagnostiku degradace plastických maziv on-site

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP